GARANTIE BELEID

 • 2 jaar standaard fabrieksgarantie
 • 8 jaar aanvullende garantie

Standaard 2 jaar fabrieksgarantie

Joolz standaard garantie

De fabrikant, Milk Design BV, met hoofdkantoor in Amsterdam (verder in dit document aangeduid als “Joolz”), levert haar kinderwagens en accessoires (verder in dit document gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als “product”) onder garantie, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

1. De fabrieksgarantieperiode is 24 maanden, gerekend vanaf de datum van aanschaf zoals aangegeven op het aankoopbewijs. De resterende garantieperiode voor het oorspronkelijke product geldt voor een vervangend onderdeel of product, of een gerepareerd product.

2. Deze fabrieksgarantie geldt alleen in de regio waarin het product is gekocht.

Joolz garandeert alleen dat het product voldoet aan de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die gelden in het gebied waarin het product is verkocht.

Joolz behoudt zich het recht voor op toepassing van een afwijkende fabrieksgarantie voor die specifieke gebieden.

Deze fabrieksgarantie geldt enkel voor een product dat wordt aangeschaft voor particulier gebruik.

Deze fabrieksgarantie geldt uitdrukkelijk niet voor een product dat wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot producten voor commerciële verhuur.

3. De fabrieksgarantie geeft recht op reparatie tenzij Joolz van mening is dat vervanging van het product noodzakelijk is.

4. Joolz behoudt zich het recht voor bepaalde modellen, kleuren, bekledingen of accessoires niet langer te voeren. Bij vervanging tijdens de garantieperiode zullen consumenten in dat geval een ander gelijkwaardig product ontvangen met een vergelijkbare kleur of bekleding. Joolz behoudt zich tevens het recht voor om een compleet onderstel te vervangen of om gereviseerde onderdelen te sturen als vervanging.

5. Om aanspraak te kunnen maken op de fabrieksgarantie, moet je aan Joolz het volgende verstrekken:

 • een kopie van het gedateerde aankoopbewijs,
 • een duidelijke beschrijving van de klacht en
 • het defecte product en/of foto's van het defecte onderdeel of product.

6. De fabrieksgarantie heeft geen invloed op je wettelijke rechten, bijvoorbeeld het recht om de retailer aansprakelijk te stellen voor defecten.


WAT VALT ER ONDER DE FABRIEKSGARANTIE?

De fabrieksgarantie is van toepassing op het product en dekt het volgende:

 • alle fabricagefouten van het onderstel, het frame en de wielen;
 • alle fabricagefouten van de adapters;
 • ritsen;
 • alle onderdelen van de gordel van je Joolz kinderwagen;
 • naden in de bekleding;
 • klittenbandsluitingen;
 • kleurvastheid. Verkleuring die aan te merken is als normale slijtage is uitgesloten. Langdurige blootstelling aan zonlicht kan tot enige verkleuring leiden en valt onder normale slijtage.


DE FABRIEKSGARANTIE KOMT IN DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN TE VERVALLEN:

 • Wanneer je het product zelf hebt aangepast of gerepareerd, of dit hebt laten doen, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Joolz of de retailer. Bij reparatie door een Joolz conscious point wordt de fabrieksgarantie behouden.
 • Defecten die zijn veroorzaakt door verwaarlozing, nalatigheid of een ongeval en/of door gebruik of onderhoud anders dan beschreven in de gebruiksaanwijzing.
 • Als het serienummer is beschadigd of verwijderd.
 • Schade aan het product als gevolg van normale slijtage.
 • Onjuiste montage of de installatie van een onderdeel of accessoire van derden dat niet compatibel is met het product.
 • Onbedoelde of onopzettelijke schade, abnormaal gebruik of onvoldoende onderhoud.
 • Onjuiste opslag/verzorging van het product.
 • Schade aan de duwbeugel of bekleding als gevolg van normaal dagelijks gebruik van het product.
 • Gaten of scheuren in de banden.
 • Schade door onjuist gebruik of door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing.
 • Schade als gevolg van reparaties die zijn uitgevoerd door onbevoegde personen of als gevolg van een onjuiste demontage van het product.
 • Transportschade (bij vervoer in een vliegtuig of andere vervoersmiddelen): controleer je Joolz product zorgvuldig nadat dit door de luchtvaartmaatschappij (of een andere vervoerder) is getransporteerd. Dien bij schade onmiddellijk een claim in bij de vervoerder.
 • Ontevredenheid van de klant over het product met betrekking tot pasvorm, gewicht, functionaliteit, kleur of ontwerp.

8 jaar aanvullende garantie

Uitgebreide garantie

Alle Joolz kinderwagens en buggy’s die vanaf 1 september 2022 op Joolz.com zijn geregistreerd, krijgen acht jaar extra garantie mits de kinderwagen binnen zes maanden na aankoop is geregistreerd. Voor gratis extra garantie garandeert Joolz (als fabrikant) consumenten dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten en garandeert Joolz een normale werking onder normale omstandigheden, overeenkomstig gebruikershandleidingen en technische specificaties, gedurende acht jaar extra na de standaard garantie. In alle gevallen moet bij het indienen van een garantieclaim een aankoopbewijs worden overlegd.

De fabrieksgarantie geldt alleen in de regio waarin het product is gekocht.

De garantie kan bestaan uit:

 • Vervangende onderdelen die eenvoudig kunnen worden gebruikt door de consument of retailer
 • Joolz levert uitsluitend onderdelen die grondig zijn getest en die eenvoudig kunnen worden gemonteerd met of zonder instructies.
 • Joolz vervangt producten alleen voor soortgelijke producten. Desondanks houdt Joolz zich het recht voor om bepaalde modellen, kleuren, bekledingen of accessoires niet langer te voeren. Bij vervanging tijdens de garantieperiode zullen consumenten in dat geval een ander gelijkwaardig product ontvangen met een vergelijkbare kleur of bekleding.

Vervangingen geven geen recht op verlenging van de garantieperiode.

Onder de Joolz garantie vallen ook defecten aan Joolz producten die tweedehands zijn gekocht mits de kinderwagen na aankoop is overgedragen en geregistreerd is op Joolz.com.

Het vervangende product geeft geen recht op verlenging van de garantieperiode.

Wat valt onder de uitgebreide garantie?

De garantie geldt voor alle Joolz kinderwagens en Joolz Aer die zijn verkocht op of na 1 september 2022. De gratis extra garantie dekt het volgende:

Alle fabrieksfouten betreffende het onderstel, wiegframes, stoelframes, kunststof stoelonderdelen en wielen

Wat valt niet onder de uitgebreide garantie?

 • Normale slijtage
 • Corrosie- of roestvorming op de wielen en het onderstel door extreme omgevingsfactoren, waaronder hoge vochtigheid, zout, ijs of sneeuw of door onvoldoende onderhoud
 • Onjuiste montage of de installatie van een onderdeel of accessoire van derden dat niet compatibel is met het oorspronkelijke design
 • Onopzettelijke of opzettelijke beschadiging, misbruik of verwaarlozing
 • Onjuiste opslag van/zorg voor het product
 • Schade aan de handgrepen van de duwbeugel of bekleding als gevolg van normaal en/of dagelijks gebruik
 • Wanneer het product niet op normale wijze en overeenkomstig de instructies van de fabrikant is gebruikt
 • Als een reparatie of modificatie is uitgevoerd door een onbevoegde of als het product is gedemonteerd zonder toestemming van Joolz
 • Luchthaven-/transportschade: controleer je Joolz-product zorgvuldig nadat het is verwerkt door een luchtvaartmaatschappij (of andere transporteur) en dien de claim rechtstreeks in bij de betreffende transporteur.
 • Ontevredenheid over het product bij consumenten betreffende geschiktheid, gewicht, functionaliteit, kleur of stijl
 • Als het serienummer is beschadigd of verwijderd.

Joolz houdt zich het recht voor de voorwaarden van de uitgbreide op enig moment te wijzigen.

BELANGRIJK

De fabrieksgarantieperiode voor dit product is 24 maanden vanaf de aankoopdatum die op de bon is vermeld. Bewaar de bon op een veilige plek en maak hier een kopie van. Als je een claim indient onder deze garantie, neem dan eerst contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht.

Wanneer de retailer het defect niet kan repareren of wanneer je het product direct bij Joolz hebt gekocht, neem dan contact op met Joolz door een e-mail te sturen naar info@joolz.com

Voor klachten die zich voordoen buiten de garantieperiode neem je ook eerst contact op met de winkel waar je het product hebt gekocht.

Joolz behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze fabrieksgarantie te wijzigen. U vindt de bepalingen van de meest actuele fabrieksgarantie op onze website: http://www.joolz.com/warranty

VERVANGBARE ONDERDELEN

Wij zijn er trots op dat wij hoogwaardige producten maken die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Neem contact op met je retailer wanneer je een onderdeel van je Joolz product moet vervangen. Of koop beschikbare onderdelen direct via www.joolz.com