Privacy Policy

Privacybeleid

Joolz respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Joolz de informatie die Joolz bij het gebruik van deze website ontvangt, gebruikt en beschermt. Joolz zet zich in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als wij u vragen om bepaalde informatie te verstrekken waarmee u bij het gebruik van deze website kunt worden geïdentificeerd, kunt u er zeker van zijn dat deze informatie alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid wordt gebruikt. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe Joolz uw persoonlijke gegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De termen "wij", "ons" of "Joolz" verwijzen hierna naar Joolz. Dit privacybeleid is geldig vanaf 25 mei 2018.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Met uw toestemming door het invullen van een webformulier, het plaatsen van een bestelling, het abonneren op een nieuwsbrief of in het kader van andere promotionele activiteiten, verwerken wij de volgende gegevens:

uw naam

Gegevens over Joolz producten die u bezit

Uw contactgegevens inclusief e-mail adres

Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses

Andere relevante informatie voor klantenonderzoeken en/of aanbiedingen

Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u beter van dienst te kunnen zijn, met name om de volgende redenen:

Om Joolz-producten te leveren, te bedienen, te ondersteunen en te verbeteren. Dit zorgt ervoor dat onze klanten de best mogelijke ervaring kunnen hebben met hun pasgeboren kind.

Om vragen van klanten te beantwoorden, reparaties uit te voeren en andere klantenservice en -ondersteuning te bieden. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk om het met hen gesloten contract na te komen en om onze legitieme belangen te beschermen.

Om samenvattende analyses en business intelligence te ontwikkelen om ons in staat te stellen te opereren, te beschermen, weloverwogen beslissingen te nemen en te rapporteren over de prestaties van ons bedrijf.

Om onze communicatie met u te delen en te personaliseren.

Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke gegevens?

Joolz bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doelen te bereiken of om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Opslagtermijn

Service - zo lang als nodig is.

Marketing - zo lang als nodig is.

Financiën - zo lang als nodig is.

Veiligheid

Joolz zet zich in voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens. Wij gebruiken verschillende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, zoals encryptie- en authenticatietools, om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Indien u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet goed beveiligd zijn, en/of indien er aanwijzingen zijn dat uw persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan, gestolen, misbruikt en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging, kunt u een e-mail sturen naar privacy@joolz.com.

Hoe gebruiken we cookies?

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand opgeslagen; de cookie helpt vervolgens bij het analyseren van het webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Met cookies kunnen webapplicaties worden aangepast aan u als individu. De webapplicatie kan zich aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en afkeuren door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en op te slaan. We gebruiken traffic log cookies om te bepalen welke pagina's worden bezocht. Dit helpt ons om gegevens over websiteverkeer te analyseren en onze website te verbeteren om deze af te stemmen op de behoeften van de klant. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden. De gegevens worden vervolgens uit het systeem verwijderd.

Cookies helpen ons ook om u een betere website te bieden door ons in staat te stellen bij te houden welke pagina's voor u nuttig zijn en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, anders dan de gegevens die u kiest om ons te verstrekken. U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt echter meestal uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren als u daar de voorkeur aan geeft. Dit kan betekenen dat u de website niet volledig kunt gebruiken.

Controle over uw persoonlijke gegevens

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of ter beschikking stellen aan derden. Als u via Joolz.com persoonlijke gegevens heeft verstrekt en toegang tot deze gegevens wilt, kunt u een e-mail sturen naar privacy@joolz.com.

Klarna

Het gebruik van de betalingsmethoden factuur, termijnaankoop en automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband sturen wij uw gegevens door naar Klarna voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in het kader van de koopinitiatie en de verwerking van het koopcontract. Wij vragen uw begrip voor het feit dat wij u alleen die betalingsmethoden kunnen aanbieden die op basis van de resultaten van de kredietbeoordeling zijn toegestaan. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna vindt u hier. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de geldende regels voor gegevensbescherming en zoals beschreven in het privacybeleid van Klarna.


Indien u kiest voor betalingsmethode Klarna, dan voert Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

Uw rechten

Als betrokkene heeft u op grond van de basisverordening inzake gegevensbescherming (AVG) de volgende rechten:

Op basis van het recht van toegang kunt u een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen uw verzoek inwilligen, tenzij er omstandigheden zijn die ons het recht geven uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonsgegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsgeheim;

Het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn;

Het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten verwijderen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij uw gegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen;

Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om een beperking van de verwerking te vragen. Ook hier kunnen er omstandigheden zijn waarin wij wettelijk het recht hebben om uw verzoek te weigeren;

Op basis van het recht op gegevensoverdracht heeft u het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en kunt u deze gegevens overdragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking;

Het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van gebruikersprofielen;

Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

Het recht om uw toestemming in te trekken. Ook hier kunnen er omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om uw gegevens verder te verwerken, in het bijzonder als de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

E-mailadvertenties met een abonnement op de nieuwsbrief. Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, zullen wij de daarvoor benodigde of door u verstrekte gegevens gebruiken om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. een AVG. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief en dat kan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een hiervoor in de nieuwsbrief opgenomen link. Na afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken op manieren die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via:

privacy@joolz.com

Joolz, een merk van Milk Design

Milk Design B.V als verantwoordelijke

Distelweg 89

1031 HD Amsterdam

Nederland