retour beleid

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Joolz by Milk Design B.V, Distelweg 89, 1031HD, Amsterdam, info@joolz.com, 020 630 4887 ) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Ruilen 

Helaas kunnen we op dit moment geen productruil aanbieden. Als u een product wilt ruilen, volg dan het retourproces. U kunt dan online een nieuwe bestelling plaatsen.

Hoe en wanneer ontvang ik mijn geld terug?

De terugbetaling is afhankelijk van de door u gekozen betaalmethode. Als u uw bestelling via PayPal of Klarna heeft betaald, wordt het geld teruggestort op de rekening die voor de oorspronkelijke betaling is gebruikt. Als je via Ideal, creditcard of bankoverschrijving hebt betaald, wordt het bedrag naar je bankrekening overgemaakt. Het bedrag wordt binnen 14 dagen na teruggave van het Joolz-product terugbetaald.

Garantie

Beschadigd of onjuist product 

Controleer alle onderdelen van uw bestelling direct na ontvangst. Als een onderdeel van uw bestelling ontbreekt, neem dan binnen 48 uur na ontvangst per e-mail contact op met onze klantenservice info@joolz.com.