retour beleid

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van retourneren.nl/joolz.

Stap 1 ➜

Ga naar retourneren.nl/joolz en voer in het formulier je ordernummer en emailadres in. Selecteer de producten die je wilt retourneren, geef de juiste retourreden aan, voeg eventueel foto's toe & verstuur je retouraanvraag.

Stap 2 ➜

Je ontvangt na akkoord van jouw retouraanvraag binnen 48 uur een gratis* retourlabel om jouw retourzending naar ons magazijn te sturen.

Stap 3 ➜

Zodra we jouw product hebben ontvangen, is de terugbetaling afhankelijk van de door jou geselecteerde betaalmethode. Via IDEAL of bankoverschrijving wordt de terugbetaling binnen 14 dagen na retournering van je Joolz product overgemaakt.

* tijdelijk gratis retourneren voor orders geplaatst tussen 1 Juni en 1 Juli 2021

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van je keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Retourneren is gratis indien je deze verstuurd met het verzendlabel dat is verstrekt via retourneren.nl/joolz. De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Ruilen 

Helaas kunnen we op dit moment geen productruil aanbieden. Als je een product wilt ruilen, volg dan het retourproces. Je kunt dan online een nieuwe bestelling plaatsen.

Hoe en wanneer ontvang ik mijn geld terug?

De terugbetaling is afhankelijk van de door jou gekozen betaalmethode. Als je jouw bestelling via PayPal of Klarna hebtt betaald, wordt het geld teruggestort op de rekening die voor de oorspronkelijke betaling is gebruikt. Als je via Ideal, creditcard of bankoverschrijving hebt betaald, wordt het bedrag naar je bankrekening overgemaakt. Het bedrag wordt binnen 14 dagen na teruggave van het Joolz-product terugbetaald.

Garantie

Beschadigd of onjuist product 

Controleer alle onderdelen van je bestelling direct na ontvangst. Als een onderdeel van je bestelling ontbreekt, neem dan binnen 48 uur na ontvangst per e-mail contact op met onze klantenservice info@joolz.com.