Joolz – Milk Design B.V. Villkor och bestämmelser

Den onlinebutik www.joolz.com är ett kommersiellt erbjudande från:

Milk Design B.V.

Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam

Telefonnummer: +31 206304887 (tillgänglig på vardagar mellan 10:00-16:00)

E-postadress: info@joolz.com

Registrerad hos den nederländska handelskammaren under nummer: 34207265

Momsnummer: NL.8243.10.044.B01

Direktör: R. Den Hollander

Ansvarig enligt § 55 RStV: J. van Arend

ALLMÄNNA VILLKOR


Artikel 1 – Definitioner

(Följande termer innehåller också juridisk information om dina rättigheter enligt reglerna för distansförsäljning och elektroniska handelsavtal).

Tillämplighet av dessa allmänna villkor

1.1. Erbjudanden och tjänstebeskrivningar

1.2. Beställningsförfarande och avtalsbildning

1.3. Priser och fraktkostnader

1.4. Leverans, tillgänglighet av varor

1.5. Betalningsvillkor

1.6. Äganderätt

1.7. Garanti för materiella fel och garantier

1.8. Ansvar

1.9. Lagring av kontraktstext

1.10. Dataskydd

1.11. Domstol, tillämplig lag


1. Tillämplighet av dessa allmänna villkor

Dessa Allmänna Villkor (nedan kallade "Villkor") gäller för alla erbjudanden som görs av Milk Design B.V. (handel under namnet "Joolz") via webbplatsen www.joolz.com (nedan kallad "Webbplatsen") och för alla distansavtal (nedan kallat "Avtal") som senare ingås via Webbplatsen mellan Joolz (även kallad "vi"/"oss") och en konsument, det vill säga en fysisk person som inte handlar i sitt yrkesmässiga eller affärsmässiga syfte (även kallad "du"/"din").

För affärsförhållandet mellan Milk Design BV, Distelweg 89, 1031 HD, Amsterdam (nedan kallad "Säljaren") och kunden (nedan kallad "Kunden") gäller endast de följande Allmänna Villkor i den vid tidpunkten för beställningen gällande versionen.

En konsument enligt dessa allmänna villkor är en person som anges som sådan enligt gällande lag och föreskrifter. För din förståelse noterar vi att det i allmänhet avser en fysisk person som genomför en rättshandling för ett ändamål som inte kan tillskrivas deras kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet.

Förutom dessa Villkor kan ytterligare villkor gälla för vissa produkter om de rättsliga kraven för deras tillämplighet är uppfyllda.

Kundens avvikande villkor erkänns inte och avvisas uttryckligen, såvida inte Säljaren uttryckligen godkänner deras giltighet.

För frågor, klagomål och invändningar kan du kontakta vår kundtjänst via e-post: info@joolz.com. Vi kommer att svara på klagomålet senast 14 dagar efter att ha mottagit det via e-post. Om ett klagomål kräver en förutsägbar längre bearbetningstid kommer vi att skicka ett meddelande inom den angivna perioden som anger den tid som krävs för att ge ett svar. Vi kommer att göra allt vi kan för att lösa ditt klagomål i samråd med dig.

1.1. Erbjudanden och tjänstebeskrivningar

Presentationen av produkter i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande utan en inbjudan att göra en beställning.

De produkter som erbjuds på vår webbplats är endast tillgängliga i följande länder: Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Tyskland, Österrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Irland, Sverige och Danmark. Tyvärr levererar vi inte till alla postnummerområden. Vänligen kontrollera den aktuella informationen på webbplatsen.

Vi gör allt vi kan för att hålla priserna och informationen på vår webbplats korrekta, men fel kan aldrig helt uteslutas. Om vi upptäcker ett fel i priset på en produkt du har beställt, meddelar vi dig så snart som möjligt. Om, som ett resultat av felet, vi inte längre är skyldiga att uppfylla avtalet, om du utnyttjar felet eller om felet på annat sätt leder till ditt ansvar, kan du välja att antingen bekräfta beställningen till det korrekta priset eller avbryta avtalet. Om vi inte kan nå dig inom rimlig tid i sådana fall med hjälp av de kontaktuppgifter du har lämnat, eller om du inte bekräftar beställningen till det korrekta priset, kommer avtalet att avslutas automatiskt.

1.2. Beställningsförfarande och avtalsbildning

Kunden kan välja produkter från säljarens utbud och lägga dem i en s.k. "varukorg" genom att klicka på knappen "Lägg till i varukorg". Kunden kan sedan klicka på knappen "Gå till kassan" i varukorgen för att fortsätta med beställningsprocessen. Genom att klicka på knappen "Beställ med betalningsskyldighet" lägger kunden en bindande beställning för att köpa de produkter som finns i varukorgen. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst ändra och granska uppgifterna. Nödvändig information är markerad med en asterisk (*).

Säljaren kommer sedan att skicka en automatisk orderbekräftelse till kunden via e-post, där kundens beställning listas igen. Den automatiska orderbekräftelsen dokumenterar bara att säljaren har mottagit kundens beställning och utgör inte acceptans av begäran. Köpeavtalet ingås endast när säljaren accepterar den beställda produkten, t.ex. genom att skicka den till kunden, överlämna den till kunden eller bekräfta leveransen inom 2 dagar med ett andra e-postmeddelande, en uttrycklig orderbekräftelse eller genom att skicka fakturan eller lämna bankuppgifter och begäran om betalning om säljaren tillåter förskottsbetalning.

Om betalning inte har mottagits av säljaren inom 10 kalenderdagar efter att säljaren har skickat orderbekräftelsen, även efter en ny begäran, kan säljaren dra sig ur avtalet (om andra lagliga krav för uppsägning också är uppfyllda), vilket leder till annullering av beställningen, och säljaren är inte längre skyldig att leverera, och köparen är inte längre skyldig att betala.

1.3. Priser och fraktkostnader

Alla priser på Säljarens webbplats inkluderar den för närvarande gällande mervärdesskatten.

Förutom de angivna priserna kan Säljaren ta ut fraktkostnader för leverans. Eventuella tillämpliga leverans- och/eller fraktkostnader för din beställning kommer att tydligt anges innan avtalet ingås och kommer att bekräftas i orderbekräftelsen.

1.4. Leverans, tillgänglighet av varor

Om förskottsbetalning har avtalats kommer leverans att ske efter att betalningen har mottagits.

Om inte alla beställda produkter finns i lager har säljaren rätt att göra delleveranser på sin egen bekostnad, så länge detta är rimligt för kunden.

Om leveransen av varorna misslyckas på grund av kundens fel trots tre leveransförsök kan säljaren dra sig ur avtalet. Eventuella betalningar som har gjorts kommer att återbetalas till kunden omedelbart. Om den beställda produkten inte är tillgänglig eftersom säljaren inte har levererats av sin leverantör genom eget fel, kan detta betraktas som ett underlåtelse att fullgöra för vilket säljaren inte kan hållas ansvarig. I sådant fall kommer säljaren att agera i enlighet med sina rättsliga skyldigheter och informera kunden omedelbart och, om det behövs, föreslå leverans av en liknande produkt. Om ingen liknande produkt är tillgänglig eller om kunden inte vill ta emot en liknande produkt kommer säljaren att återbetala kunden eventuella redan gjorda betalningar omedelbart.

Kunden kommer att informeras om leveranstider och leveransbegränsningar (t.ex. leveransbegränsningar till vissa länder) på en separat informationsida eller i den aktuella produktbeskrivningen.

Beställningar levereras inom 14 dagar från beställningsdatumet, om inte en längre leveransperiod har avtalats (t.ex. för förhandsbeställda artiklar).

Inga leveranser görs av vår transportör på lördagar och söndagar.

Om leveransen av en produkt du har beställt försenas eller om en beställning inte kan uppfyllas eller endast delvis kan uppfyllas kommer du att meddelas inom 14 dagar från beställningsdatumet. I sådana fall kan du välja att avbryta avtalet utan kostnad, och vi kommer att återbetala alla belopp du redan har betalat.

1.5. Betalningsvillkor

Kunden kan välja bland de tillgängliga betalningsalternativen under beställningsprocessen. Kunden kommer att informeras om de tillgängliga betalningsmetoderna på en separat informationsida på joolz.com.

Om betalning med faktura är möjlig, vilket endast är möjligt genom en tredjeparts betalningsleverantör, måste betalning göras inom 30 dagar från mottagandet av varorna och fakturan. För alla andra betalningsmetoder måste betalning göras i förskott utan avdrag.

Om tredjeparts betalningsleverantörer är ansvariga för betalningshanteringen, såsom PayPal eller Klarna, gäller deras allmänna villkor om de rättsliga kraven för deras tillämplighet är uppfyllda.

1.6. Äganderätt

De levererade varorna förblir säljarens rättsliga egendom tills full betalning har skett.

1.7. Garanti för materiella fel och garantier

Produkternas överensstämmelse bestäms av gällande lagstiftning.

Garanti ges endast för varor som tydligt tillhandahålls av säljaren. Kunden kommer att informeras om garantivillkoren på en separat informationsida.

1.8. Ansvar

Om dessa Villkor innehåller begränsningar av säljarens ansvar gäller sådana begränsningar inte för säljarens rättsliga ansvar gentemot konsumenter.

1.9. Lagring av kontraktstexten

Kunden kan skriva ut kontraktstexten innan de skickar sin beställning till säljaren.

Säljaren kommer också att skicka en orderbekräftelse till kunden med alla orderdetaljer till den e-postadress som kunden har angett. Orderbekräftelsen kommer att inkludera information om Allmänna affärsvillkor, liksom information om ångerrätt och hänvisningar till fraktkostnader samt leverans- och betalningsvillkor. Om du har registrerat dig i vår butik kan du se de beställningar du har lagt i ditt profilområde. Dessutom lagrar vi kontraktstexten men gör den inte tillgänglig på internet.

1.10. Dataskydd

Säljaren behandlar kundens personuppgifter för det avsedda syftet och i enlighet med lagstiftningen.

Personuppgifter som lämnats vid beställning av varor (såsom namn, e-postadress, postadress, betalningsinformation) kommer att användas av säljaren för utförande och hantering av kontraktet. Dessa uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att lämnas ut till tredje parter som inte är involverade i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen.

Kunden har rätt att begära gratis information om de personuppgifter som säljaren har lagrat om dem på begäran. De har också rätt att rätta till felaktiga uppgifter, blockera uppgifter och ta bort personuppgifter, om det inte finns en laglig skyldighet att behålla uppgifterna.

Mer information om typen, omfattningen, platsen och syftet med insamling, behandling och användning av nödvändiga personuppgifter av säljaren finns i dataskyddsförklaringen.

1.11. Jurisdiktion, tillämplig lag

Dessa villkor och avtal som dessa villkor gäller för regleras av nederländsk lag. Tvister angående utförande och tolkning av dessa villkor och/eller avtal ska överlämnas till behörig domstol i Amsterdam, förutsatt att du har en månad efter att vi har åberopat detta klausul skriftligen för att välja domstol som är behörig enligt lag. Detta påverkar inte dina rättigheter enligt din egen nationella lag.

Dessa Allmänna Villkor uppdaterades senast den 2 november 2023 (version 11022023.1).

Artikel 2 - Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är 30 dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, annan än transportören, tar emot varan. För att utöva din ångerrätt kan du skicka oss den modell för återkallelse som anges nedan eller ge oss en annan entydig förklaring i detta syfte, vilket du kan göra på den dedikerade webbplatsen, där du kan ange din beställningsnummer och e-postadress. Välj sedan de produkter du vill returnera, ange skälet för returen om så önskas, lägg till eventuella bilder om det behövs och skicka in returansökan.

Konsekvenser av återkallelse:

Om du återkallar avtalet ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnaderna (utom de extra kostnaderna som uppstår på grund av ditt val av leveranssätt som är dyrare än det billigaste standardleveranssättet som vi erbjuder), utan oskäligt dröjsmål och senast fjorton dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att återkalla avtalet. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter som ett resultat av sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har mottagit varorna tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har sänt tillbaka varorna, beroende på vad som inträffar först. Du ska skicka tillbaka varorna eller lämna över dem till oss utan oskäligt dröjsmål och senast fjorton dagar från den dag då du meddelade oss ditt beslut att återkalla avtalet. Fristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan 14-dagarsperioden har löpt ut. Du bär de direkta kostnaderna för att returnera varorna, om inte annat anges i returprocessen. Du är endast ansvarig för eventuell minskad värde av varorna som följer av hantering som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Ångerrätten gäller inte för avtal om leverans av varor som är tillverkade enligt konsumentens specifikationer eller är tydligt personifierade, eller som på grund av sin natur inte kan returneras eller är benägna att försämras eller gå utomordentligt snabbt.

Modell för återkallelse

(Fyll i och returnera detta formulär endast om du vill återkalla avtalet).

Till Milk Design B.V. (som handlar som Joolz), Distelweg 89, 1031 HD Amsterdam (info@joolz.com)

Jag/Vi () meddelar härmed att jag/vi () återkallar mitt/vårt () försäljningsavtal av följande varor/tjänster () - Beställt den ()/mottagit den () - Konsumentens namn/adress - Konsumentens underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper) - Datum (*) Markera det som är tillämpligt.


Artikel 3 - Allmän kundinformation

3.1 Frakt & Leverans

Vi levererar endast med frakt. Det är inte möjligt att hämta varorna själv eller få dem levererade till en paketautomat om det inte uttryckligen anges under beställningsprocessen.

Om varor levereras med uppenbar transportskada, vänligen reklamera sådana brister omedelbart till leverantören och kontakta oss omedelbart. Kontakta oss efter att ha mottagit varorna via e-post på info@joolz.com.

När du använder vår webbplats kommer kommunikation med oss i huvudsak att vara elektronisk, och vi kommer vanligtvis att kontakta dig via e-post angående utförandet av avtalet eller för att ge dig information. Se till att våra e-postmeddelanden inte hamnar i din skräppost.

3.2 Betalningsmetod

Du kan välja att betala i förskott, via direktdebitering, kreditkort eller faktura.

iDeal

Du betalar fakturabeloppet via online-leverantören iDeal.

Kreditkort

Ditt kreditkort debiteras när beställningen är genomförd.

PayPal

Du betalar fakturabeloppet via online-leverantören PayPal.

Klarna

Användning av betalningsmetoder som faktura, avbetalningsköp och direktdebitering kräver en positiv kreditkontroll. I detta sammanhang överför vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditvärdighetskontroller i samband med att köpet initieras och köpeavtalet behandlas. Vänligen förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som tillåts baserat på resultaten av kreditkontrollen. Mer information och användningsvillkoren för Klarna finns här. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och enligt informationen i Klarnas dataskyddsregler.


Artikel 4 - Deltagande i ODR

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning för konsumenter, som du kan hitta på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi deltar frivilligt i en tvistlösningsprocess.