Privacybeleid

1. Inleiding

Milk Design B.V. (hierna "Joolz" genoemd) respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Dit Privacybeleid legt uit hoe Joolz informatie verzamelt, gebruikt en beschermt die het ontvangt wanneer u deze website gebruikt. Joolz is toegewijd aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wanneer we u vragen bepaalde informatie te verstrekken waarmee u kunt worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, kunt u erop vertrouwen dat deze informatie alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met dit Privascybeleid. Lees deze verklaring zorgvuldig door om te begrijpen hoe Joolz uw persoonlijke gegevens kan verzamelen, gebruiken en delen. De termen "wij," "ons," of "Joolz" verwijzen naar Joolz. Dit Privacybeleid is geldig vanaf 29 september 2023.

 

2. Identiteit en onze contactgegevens

Als u vragen heeft, neem dan contact met ons op via:

Joolz, een merk van Milk Design B.V.

Milk Design B.V. als de verwerkingsverantwoordelijke

Distelweg 89

1031 HD Amsterdam

Nederland

privacy@joolz.com

 

3. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij?

Door het invullen van een webformulier, het plaatsen van een bestelling, het aanmaken van een account, het registreren voor garantie, het abonneren op een nieuwsbrief, of als onderdeel van andere promotionele activiteiten, verwerken wij, onder andere, de volgende gegevens:

·      Uw naam

·      Informatie over Joolz-producten die u bezit

·      Uw contactgegevens, inclusief e-mailadres

·      Demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses

·      Andere relevante informatie voor klantenenquêtes en/of aanbiedingen

 

·      Demografische gegevens: Dit zijn op zichzelf geen persoonsgegevens, maar bijvoorbeeld gegevens op regionaal niveau. Wanneer demografische gegevens worden samengevoegd voor een individu, kunnen ze echter als persoonsgegevens worden beschouwd.

·      Transactiegegevens: Persoonsgegevens die voortvloeien uit transacties tussen Joolz en uzelf

·      Interactiegegevens: Persoonsgegevens die voortvloeien uit correspondentie tussen Joolz en uzelf. Dit omvat producten die u heeft besteld of geregistreerd, serviceverzoeken die u heeft ingediend, uw gebruikte webbrowser, het type apparaat dat u bezit, en andere cookie-/identificatiegegevens. Dit omvat ook offline-interacties.

·      Gedragsinformatie: Persoonsgegevens over uw gedrag verwerkt door Joolz, zoals voorkeuren, meningen, wensen en behoeften. We kunnen bijvoorbeeld deze gegevens verzamelen door te volgen hoe u door onze website navigeert of door uw interactie met een sociaalmediakanaal. We verzamelen en verwerken deze informatie alleen met uw toestemming en met behulp van trackingcookies.

Als u geen gepersonaliseerde marketing wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen (zie sectie 2).

 

4. Op welke juridische gronden verwerkt Joolz uw persoonlijke gegevens?

De verwerking van persoonsgegevens bij Joolz gebeurt alleen op wettige gronden die expliciet in de wet worden genoemd. Joolz vertrouwt op drie van deze wettelijke grondslagen:

a)      Uitvoering van een overeenkomst: We gebruiken uw persoonlijke gegevens om de nodige stappen te ondernemen die leiden tot het sluiten van een overeenkomst en om de overeenkomst die we met u zijn aangegaan uit te voeren.

b)     Verleende toestemming: Met uw uitdrukkelijke toestemming hebben we het recht om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor specifieke marketingdoeleinden en/of om ons marktonderzoek te ondersteunen. Het is belangrijk om te weten dat u te allen tijde het recht heeft om uw toestemming in te trekken. De sectie "Beheer over uw persoonlijke gegevens" beschrijft hoe u dat kunt doen.

c)      Gerechtvaardigd belang: We gebruiken ook uw persoonlijke gegevens om de legitieme belangen van Joolz te beschermen. De volgende sectie geeft meer gedetailleerde informatie over deze legitieme belangen van Joolz.

Voor Joolz is het noodzakelijk om uw persoonlijke gegevens te verwerken om een langdurige relatie met u als klant op te bouwen en te onderhouden, onze producten, diensten en processen te monitoren en te verbeteren, en onze redelijke zakelijke belangen te beschermen. Dit omvat het informeren van onze klanten over nieuwe producten, diensten en activiteiten, feedback vragen over onze producten, beveiligingsincidenten en misbruik van onze toepassingen voorkomen, en Joolz's belangen beschermen in (potentiële) juridische geschillen.

 

5. Hoe gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

We hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u een betere service te bieden, vooral om de volgende redenen:

·      Om Joolz-producten te leveren, te bedienen, te ondersteunen en te verbeteren. Hierdoor kunnen onze klanten de best mogelijke ervaring hebben met hun pasgeborenen.

·      Om klantvragen te beantwoorden, reparaties uit te voeren en andere klantenservice en ondersteuning te bieden. Gegevensverwerking is nodig om het contract met hen na te komen en onze legitieme belangen te beschermen.

·      Om samenvattende analyses en bedrijfsinformatie te ontwikkelen die ons in staat stellen om te opereren, beslissingen te nemen, en te rapporteren over de prestaties van ons bedrijf.

·      Om onze communicatie met u te delen en te personaliseren.

·      We verzamelen, combineren en analyseren persoonlijke gegevens om de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoudstypen, advertenties, informatie, momenten en kanalen te bepalen, waarbij het aantal contactverzoeken wordt beperkt.

 

6. Ontvangers van uw persoonlijke gegevens

In het kader van de hierboven beschreven doeleinden kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met derden.

·      In bepaalde beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te delen, waaronder mogelijk die van u, wanneer we betrokken zijn bij juridische procedures of moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel, of instructies van verzekeraars of een overheidsinstantie zoals toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming.

·      We kunnen derde partijen inschakelen om namens ons persoonlijke gegevens te verwerken (bijv. aanbieders van specifieke IT-toepassingen, softwareontwikkelaars, cloudproviders, gegevensmakelaars, directmarketingprofessionals die we in onze bedrijfsvoering gebruiken).

·      We kunnen bepaalde persoonlijke gegevens delen met zakelijke contacten, personen of organisaties die een direct (contractueel) verband met ons hebben en andere relevante particuliere organisaties.

·      We kunnen ook persoonlijke gegevens overdragen in geval van verkoop of overdracht van ons gehele bedrijf of een deel daarvan, aan externe adviseurs, auditors, (potentiële kopers), overheidsinstanties, als dat vereist is als onderdeel van die transactie.

We zorgen ervoor dat, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen bij het delen van uw persoonlijke gegevens met derden. Bijvoorbeeld, indien nodig, zullen we een gegevensverwerkingsovereenkomst aangaan (met beperkingen op het gebruik van uw persoonlijke gegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonlijke gegevens).

 

7. Overdrachten van gegevens buiten de Europese Economische Ruimte

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar Joolz (en haar groepsmaatschappijen) actief is.

We kunnen ook uw persoonlijke gegevens delen met andere derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte, zoals zakenpartners, dienstverleners en/of leveranciers die ons helpen bij het uitvoeren van onze activiteiten.

Als uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij of Joolz-entiteit in een land dat geen passende bescherming biedt voor persoonlijke gegevens, zullen we, indien nodig, stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens op de juiste manier worden beschermd en overgedragen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt op elk moment een kopie van de waarborgen die van toepassing zijn op de overdracht van uw persoonlijke gegevens aanvragen met behulp van de contactgegevens die worden verstrekt in sectie 2.

 

8. Verplichtingen om uw persoonlijke gegevens te verstrekken

In sommige gevallen is het noodzakelijk voor Joolz dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we een koopovereenkomst aangaan, een dienst verlenen, garantie registreren, of wanneer u een account wilt aanmaken. Als het voor ons noodzakelijk is dat u persoonlijke gegevens verstrekt, maken we dit duidelijk door een asterisk (*) in het formulier te gebruiken. Als u besluit de gevraagde persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunnen we mogelijk geen overeenkomst sluiten of de relevante dienst aanbieden.

 

9. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Joolz bewaart uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit Privacybeleid worden beschreven of om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. In sommige gevallen kan het nodig zijn om uw persoonlijke gegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld in geval van een juridische procedure.

 

10. Beveiliging

Joolz zet zich in voor de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. We gebruiken verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, zoals versleuteling en authenticatietools, om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen en uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik en ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Als u van mening bent dat uw persoonlijke gegevens niet goed zijn beveiligd, of als er aanwijzingen zijn dat uw persoonlijke gegevens verloren zijn gegaan, gestolen zijn, misbruikt zijn of onderworpen zijn aan ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, wijziging en/of vernietiging, kunt u een e-mail sturen naar privacy@joolz.com.

 

11. Hoe gebruiken we cookies?

Een cookie is een klein bestand dat om toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Zodra u akkoord gaat, wordt het bestand opgeslagen en helpt de cookie bij het analyseren van webverkeer of laat het u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies stellen webtoepassingen in staat zich aan te passen aan u als individu. De webtoepassing kan zich aanpassen aan uw behoeften, voorkeuren en antipathieën door informatie over uw voorkeuren te verzamelen en op te slaan. We gebruiken verkeerslogcookies om te bepalen welke pagina's worden bezocht. Hiermee kunnen we gegevens over websiteverkeer analyseren en onze website verbeteren om aan de behoeften van de klant te voldoen. We gebruiken deze informatie alleen voor statistische analysedoeleinden. De gegevens worden vervolgens uit het systeem verwijderd.

Cookies helpen ons ook om u een betere website te bieden door ons in staat te stellen bij te houden welke pagina's voor u nuttig zijn en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele manier toegang tot uw computer of informatie over u, behalve de gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen. U kunt cookies accepteren of weigeren. U kunt echter meestal uw browserinstellingen wijzigen om cookies te weigeren als u dat wilt. Dit kan voorkomen dat u de website volledig kunt gebruiken.

 

12. Beheer over uw persoonlijke gegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, distribueren of leasen aan derden. Als u persoonlijke gegevens via Joolz.com heeft verstrekt en toegang wilt tot deze informatie, kunt u een e-mail sturen naar privacy@joolz.com.

 

13. Uw rechten

Als betrokkene heeft u, onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), onder bepaalde omstandigheden de volgende rechten:

·      Recht op toegang: u kunt toegang vragen tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

·      Recht op correctie of rectificatie van uw persoonlijke gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.

·      Recht om uw persoonlijke gegevens te laten wissen. Houd er rekening mee dat er omstandigheden kunnen zijn waarin we uw gegevens moeten bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

·      Recht om bezwaar te maken tegen verwerking of verzoeken om beperking van de verwerking. Er kunnen omstandigheden zijn waarin we wettelijk gerechtigd zijn uw verzoek te weigeren.

·      Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine leesbaar formaat en deze gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

·      Recht om bezwaar te maken.

·      Recht om uw toestemming in te trekken.

Om deze rechten uit te oefenen of als u vragen heeft over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden verstrekt in sectie 2.

Als u niet tevreden bent over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, laat het ons dan weten. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, die in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is. U kunt een klacht indienen via de volgende website: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

 

14. Klarna

Het gebruik van betaalmethoden zoals factuur, gespreide betaling en automatische incasso vereist een positieve kredietbeoordeling. In dit verband zullen we uw gegevens aan Klarna doorgeven voor adres- en kredietwaardigheidscontroles in verband met het aangaan van de aankoop en de verwerking van de koopovereenkomst. We vragen om uw begrip dat we alleen die betaalmethoden kunnen aanbieden die zijn toegestaan op basis van de resultaten van de kredietcontrole. Meer informatie en de gebruiksvoorwaarden van Klarna zijn hier te vinden. Algemene informatie over Klarna is hier te vinden. Uw persoonlijke gegevens worden door Klarna verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals beschreven in het privacybeleid van Klarna.

Als u de betaalmethode van Klarna kiest, kan Klarna om legitieme redenen een kredietcontrole uitvoeren of de betalingsgegevens die zijn verzameld voor betalingsverwerking delen met een externe kredietinstelling. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze procedure.

 

15. E-mailadvertenties bij een nieuwsbriefabonnement

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen we de benodigde gegevens of de gegevens die u verstrekt regelmatig gebruiken om u onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met de AVG. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief, hetzij door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in sectie 2 worden beschreven, hetzij door een daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te gebruiken. Na afmelding zullen we uw e-mailadres verwijderen.

 

16. Sollicitanten

Als onderdeel van het sollicitatieproces voor een functie binnen ons bedrijf verzamelen en verwerken we bepaalde persoonlijke gegevens met betrekking tot u. In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken als onderdeel van uw sollicitatieproces en voor welke doeleinden we uw persoonlijke gegevens verwerken. Let op dat deze informatie alleen van toepassing is op uw sollicitatieproces. Nadat we uw sollicitatie hebben geaccepteerd, ontvangt u onze interne privacyverklaring voor medewerkers.

In het kader van het sollicitatieproces kunnen we de volgende persoonlijke gegevens met betrekking tot u verzamelen en verwerken:

a.      Identificatie- en contactgegevens (bijvoorbeeld naam, geboortedatum, geslacht, geboorteplaats, nationaliteit, adres, telefoonnummer en e-mailadres).

b.      Curriculum vitae en (aanvullende) onderwijs- en/of werkgeschiedenis.

c.      Professionele certificaten.

d.      Beoordelingen.

e.      Referenties.

f.       Informatie over uw juridische en disciplinaire geschiedenis.

g.      Kopie van een identiteitsdocument (inclusief rijbewijs, indien relevant voor de functie).

h.      Burgerservicenummer (BSN).

i.        Andere gegevens met betrekking tot uw werkervaring (indien relevant voor de functie).

j.        Andere gegevens die u vermeldt in uw sollicitatiebrief en/of CV.

k.      Overheidsinformatie, zoals een kopie van een verblijfsvergunning of werkvergunning (indien relevant voor de functie).

l.        Uw salarisverwachtingen en/of andere arbeidsvoorwaarden.

m.    Reisgegevens en overnachtingsgegevens voor sollicitatiegesprekken.

n.      Om uw sollicitatie te verwerken en beoordelen, en om u op de hoogte te houden van het sollicitatieproces, kunnen we uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

o.      Het beoordelen van uw geschiktheid voor een bepaalde functie.

p.      Het controleren van referenties en achtergronden.

q.      Het evalueren van uw sollicitatie en het doorlopen van het sollicitatieproces.

r.       Het verzenden van aanbiedingen voor functies en gerelateerde communicatie.

s.       Het verzenden van reis- en overnachtingsinformatie voor sollicitatiegesprekken.

t.       Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

u.      Het behandelen van klachten of geschillen in verband met uw sollicitatie.

We bewaren uw persoonlijke gegevens voor een redelijke periode na afloop van het sollicitatieproces om eventuele juridische claims en geschillen te kunnen afhandelen. Als u vragen heeft over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken als onderdeel van uw sollicitatieproces, of als u uw gegevens wilt bijwerken, corrigeren of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden verstrekt in sectie 2.

Uw persoonlijke gegevens kunnen rechtstreeks van u worden verkregen, uit openbaar beschikbare bronnen, of, indien van toepassing en met uw toestemming, van de volgende derde partijen: wervingsbureaus of headhunters, uw referenties en/of (andere) voormalige werkgevers, leraren/aanbieders van uw opleiding en/of trainingsprogramma's en de voltooiing daarvan, en beoordelingsinstanties.

We kunnen uw persoonlijke informatie delen met derde partijen, zoals dienstverleners waarmee we contracten hebben gesloten en onze professionele adviseurs, om uw arbeidsovereenkomst voor te bereiden, maar uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden. We zorgen ervoor dat, indien van toepassing, passende maatregelen worden genomen wanneer we uw persoonlijke gegevens aan derde partijen bekendmaken.

Als u een positie binnen ons bedrijf heeft geaccepteerd, zullen we uw sollicitatiegegevens opnemen in uw personeelsdossier en hiernaar verwijzen in onze interne privacyverklaring.

Als er binnen ons bedrijf geen positie is aangeboden of geaccepteerd, zullen we uw gegevens zo snel mogelijk verwijderen na afloop van het sollicitatieproces. Over het algemeen zal dit een maximale periode van vier (4) weken zijn vanaf de datum waarop het sollicitatieproces is afgerond. Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor een langere periode bewaard als dit nodig is om onze belangen te verdedigen in juridische procedures (bijvoorbeeld in geval van een geschil) of wanneer dit vereist is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Als u wilt dat we uw persoonlijke informatie langer bewaren, zodat we contact met u kunnen opnemen in geval van een andere vacature die overeenkomt met uw profiel, verleen dan uw toestemming voor het bewaren van uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van zes (6) maanden. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, waarna we uw persoonlijke gegevens zo snel mogelijk zullen verwijderen, zoals we u hebben geïnformeerd in deze verklaring.